Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Για το δικαίωμα των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση .


Επειδή δεν είμαστε ala carte δημοκράτες και Ευρωπαίοι και επειδή γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας,  οι μελέτες που κρατά στα συρτάρια του ο δήμαρχος της Φυλής για τους ρυπαντές του ΧΥΤΑ Φυλής θα δοθούν στην δημοσιότητα θέλει  δεν θέλει.
Τα αρμόδια υπουργεία αν δεν κινηθούν γρήγορα για να πάρουν τις μελέτες και να ενημερώσουν υπεύθυνα τους πολίτες θα μπουν και αυτά στο κάδρο της συγκάλυψης ενός πολύ μεγάλου περιβαλλοντικού σκανδάλου.
Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να συλλέγουν, να αρχειοθετούν και να επίκαιρο-ποιούν όλες τις περιβαλλοντικές πληροφορίες ,που σχετίζονται με τον ρόλο τους, την λειτουργία τους και να τις έχουν οργανωμένες και ανακτήσιμες, ώστε να είναι δυνατόν να παρουσιάζονται στο κοινό, όταν ζητείται. 

Δεν μπορεί λοιπόν το υπουργείο να γνωρίζει πως υπάρχει μια τέτοια μελέτη σαν αυτή που έχει στα συρτάρια του ο δήμαρχος Φυλής και να μην του ζητά να την παραδόσει αμέσως. 
Ο κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει την όποια Περιβαλλοντική πληροφορία κατέχει η οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία και υπηρεσία τις δημοσίας διοίκησης.
Το άτομο που υποβάλλει το αίτημα, δεν πρέπει απαραίτητα να είναι πολίτης η μόνιμα εγκατεστημένος κάτοικος τις περιοχής στην οποία αναφέρεται η πληροφορία.  Δεν χρειάζεται καν να παρουσιάσει, είτε να εξηγήσει, τον λόγο που τον κάνει να ενδιαφέρεται για την πληροφορία που ζητά.
Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική ενημέρωση είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν διακαίεται  κανείς να μας το στερήσει.

Το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (δηλαδή στην πρόσβαση σε αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιδράσεων , οχλουσών δραστηριοτήτων) έχει κατοχυρωθεί θεσμικά τόσο από  Ελλάδα όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
 Ειδικότερα η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των  Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (OUNECE) η οποία υπεγράφη στο Aarhus της Δανίας και εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus , υπεγράφη από την χώρα μας στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε μέσω σχεδίου νόμου που προτάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Νόμος υπ, αρίθμ.3422/12-12-2015 ( ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).
Σε κοινοτικό επίπεδο η Ε.Ε εξέδωσε για την εφαρμογή της σύμβασης , την Οδηγία 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην Περιβαλλοντική πληροφόρηση.
Η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης και για την ενσωμάτωση της οδηγίας εξέδωσε την ΚΥΑ υπ αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006(ΦΕΚ 327Β/17-32006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον .
 Επίσης εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ αριθμ. 9269/470/2007 – φεκ β΄/2-3-2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3(παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων η παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με τα θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής κατά την διάρκεια έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
 Γκεγκε ; που λένε και στα χωριά μας; 

Θωμάς του Εμμανουήλ Μπιζάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου