Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

λύσεις υπάρχουν . Το πρόβλημα είναι πως δεν τις βλέπουν αυτοί που πρέπει να τις δούνΕίναι εφικτό σε μια ελληνική πυκνοδομημένη πόλη, να υπάρξει μια διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων με χαμηλότερο κόστος, με περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου;
Μια έρευνα για τις Σέρρες κατέληξε σε έναν σχεδιασμό μιας διαχείρισης αποκεντρωμένης, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένης, δηλαδή, να βασίζεται στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του σημερινού κόστους κατά 20% στην πρώτη 5ετία εφαρμογής της και κατά 50% στην 10ετία.
Και όλα αυτά με οικονομικές εγκαταστάσεις διαχείρισης, μικρής κλίμακας και απλού μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς να ενισχύεται η λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, χωρίς πανάκριβα φαραωνικά εργοστάσια επεξεργασίας και μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για χώρο υγειονομικής ταφής.
Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από έρευνα για την περίπτωση της Λάρισας.
(Πηγή: Papanikolaou E. and Nikolaou K.,"Alternative management of municipal solid waste of the Municipality of Serres", Bulletin of the School of Science and Technology, Hellenic Open University, Vol.2, pp.64-67, 2017)
https://www.researchgate.net/publication/313342158_Alternative_Management_of_Municipal_Solid_Waste_of_the_Municipality_of_Serres

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου