Α. Εισηγητική Έκθεση .
Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φέρνετε σήμερα 18/12/2017 τον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής. Έναν προϋπολογισμό  μίζερο , εικονικά ισοσκελισμένο σε όλα τα επίπεδα και μη αναπτυξιακό για τον Δήμο Φυλής. Πρέπει να τονίσω όμως την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου για την σύνταξή του και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Με βάση τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του προϋπολογισμού, έσοδα – έξοδα, ουσιαστικά φαίνεται ότι ο Δήμος έχει χρεοκοπήσει. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ εγγράφετε τακτικά έσοδα 13.000.000€ περίπου, προβλέπονται λειτουργικά έξοδα  57.000.000€. Για αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τα αντισταθμιστικά από τον Χ.Υ.ΤΑ Φυλής, για να ισοσκελίζετε τα έξοδα.  Όταν εκλείψουν τα έσοδα από τον ΧΥΤΑ ο Δήμος θα  οδηγηθεί και επίσημα στην χρεωκοπία. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι ίδιες ή και μεγαλύτερες από τις περσινές και ο προϋπολογισμός ΔΕΝ έχει τα χαρακτηριστικά νοικοκυρέματος και οικονομίας του Δήμου μας.