Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

"ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ" παρέμβαση για το προσχέδιο Νόμου ''Αυτοτελής υπηρεσία ΟΤΑ – Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις''Γενικά μιλώντας, το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου προσπαθεί να αντιμετωπίσει  τα τεράστια προβλήματα, που έχουν συσσωρεύσει οι μνημονιακές πολιτικές στους ΟΤΑ, με αποσπασματικό τρόπο.
 Τα κενά σε προσωπικό, που υπάρχουν στους Δήμους αντιμετωπίζονται με ημίμετρα, εφ όσον θεωρείται δεδομένη η απαγόρευση των προσλήψεων και οι σχετικοί μνημονιακοί περιορισμοί. Απο την άλλη βέβαια  δημιουργεί νέες θέσεις ακριβοπληρωμένων στελεχών, ειδικών γραμματέων, γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών.
 Δεν δίνεται η κατεύθυνση ανατροπής του ''Καλλικράτη'' και των δυσμενών επιπτώσεων  που δημιούργησε στην λειτουργία των ΟΤΑ .
 Επίσης δεν αντιμετωπίζονται ζητήματα χρηματοδότησης, άσκησης κοινωνικής πολιτικής, συγκεντρωτισμού και γραφειοκρατίας, εκτέλεσης έργων και προμηθειών.


 Κάποιες παρατηρήσεις επί του προσχεδίου Νόμου:
Σχετικά με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και τις κρίσεις προϊσταμένων.
 Άμεσα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους Δήμους που δεν έχουν προχωρήσει σε σύνταξη οργανισμών και που ίσως να είναι σε πλήθος το 1/2 των σημερινών Δήμων
 Η τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα πρέπει να γίνεται στην πράξη και μόνο από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αν δεν έχει γίνει καθεστώς, που τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν παρακαμφθεί και η τοποθέτηση γίνεται από Δήμαρχο π.χ. με τη δικαιολογία της αναπλήρωσης και ο ορισμός ισχύει για πάντα. Οι τοποθετήσεις αυτές «βαπτίζονται» ως αναπληρώσεις προϊσταμένων και επιπρόσθετα το επίδομα για τη θέση του προϊσταμένου χορηγείται ως μόνιμο επίδομα και σε ενδεχόμενη κρίση από το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πάρουν ως «δωράκι» και τα μόρια για τη θέση που κατείχαν τόσα χρόνια, χωρίς έγκριση του κατά τα άλλα υπεύθυνου για τον ορισμό οργάνου.
 Στο ίδιο άρθρο θα πρέπει να υπάρξει  πρόβλεψη και για την μη κάλυψη των θέσεων προϊσταμένου του οργανισμού με ευθύνη του φορέα.
 Τέλος να υπάρξει λύση για τις αυθαίρετες ενέργειες – αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων που αδικούν κάποιους εργαζόμενους σε διάφορα ζητήματα, με αποτέλεσμα οι αδικημένοι να είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθούν,να ξοδεύονται αρκετά χρήματα, να αργεί πολύ η απονομή της δικαιοσύνης.

Άρθρο 20 Ένδικα μέσα Ο.Τ.Α.
 Εδώ, οτι δίνεται η δυνατότητα σε  Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα  νομικά πρόσωπα αυτών  να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους, είναι κατ αρχή θετικό, βάζει όμως 2 προϋποθέσεις για να μετατραπεί η σύμβαση των συγκεκριμένων συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου: να υπάρχει η αναγκαία πίστωση στον προϋπολογισμό του φορέα και να έχουν παραιτηθεί οι εργαζόμενοι αυτοί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Αρθρο 21. Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ
 Η υποχρέωση των Δήμων να θέσουν στη διάθεση των δημοτικών υπαλλήλων τις υπηρεσίες των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας, έρχεται σε αντίθεση με το θεμελιώδες δικαίωμα του κατηγορουμένου να αναθέτει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της απόλυτης και ελεύθερης επιλογής του.
 Είναι απορίας άξιο πως οι δικηγόροι, που συνδέονται με σχέση πάγιας εντολής με τον φορέα, θα εκπροσωπήσουν στο ποινικό δικαστήριο τους υπαλλήλους ή αιρετούς που κατηγορούνται ότι ενήργησαν σε βάρος των συμφερόντων του εντολέα τους.
 Δεν προβλέπεται επίσης στο άρθρο, τι γίνεται με την εκπροσώπηση στα αστικά δικαστήρια.
 Γι αυτούς τους λόγους η ελεύθερη επιλογή νομικού εκπρόσωπου του κατηγορουμένου πρέπει να κατοχυρωθεί, και να εξαλειφθεί η ''υποχρεωτική εκπροσώπηση από τη Νομική Υπηρεσία του φορέα''.

Άρθρο 41: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
 Δεν μπορεί να προσληφθεί προσωπικό με πεντάμηνες συμβάσεις για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη τεχνικού και εργατικού προσωπικού στους Δήμους καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία άρα αναγκάζει τους ΟΤΑ να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 52 παρ.2: Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων ΟΤΑ
 Θα πρέπει στις ειδικότητες να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε και οι διπλωματούχοι Μηχανικοί διότι επιβλέπουν έργα και κινούνται εντός εργοταξίων ή διενεργούν αυτοψίες σε ετοιμόρροπα κτίσματα κ.α.
συνεπώς είναι αυτονόητο να χορηγούνται και σε αυτούς, κράνη, αντανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά προστασίας, εργοταξιακά υποδήματα προστασίας κ.α.

Άρθρο 53 παρ.2: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
 Στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος έχει προστεθεί  η πρόταση «με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017», κάτι που πρέπει να απαλειφθεί  μια και νωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.
 Επιπλέον να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης καθαρίστριες σχολείων και γενικά εσωτερικών χώρων, βαφείς, ηλεκτροσυγκολλητές,  Δ.Ε. δενδροανθοκηπουρούς, και μηχανικοί που απασχολούνται σε εργοτάξια, κάνουν αυτοψίες σε επικίνδυνα κτίρια κλπ

Άρθρο 72: Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87).
 Δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για αδιαφάνεια, με την ενίσχυση των ΑΕ και την θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το
«ρόλο» τους.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου