Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πλήθος παραβάσεων στα Άνω Λιόσια Δραματική συρρίκνωση του σώματος των επιθεωρητών Περιβάλλοντος και των ελέγχων . Σταυρογιάννη Λούλη


Μόνο έντεκα στελεχώνουν την περιοχή της Νότιας Ελλάδας και τέσσερις την Βόρεια Ελλάδα
Ο μοναδικός κεντρικός ελεγκτικός μηχανισμός του περιβαλλοντικού εγκλήματος, οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, βαίνει συρρικνούμενος και ως εκ τούτου μειώνονται και οι έλεγχοι δραματικά. Το 2015, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, έγιναν μόλις 136 επιθεωρήσεις - αυτοψίες σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, όταν τη χρονιά που συγκροτήθηκε και πρωτολειτούργησε ως ειδική υπηρεσία στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, το 2004, ο αριθμός των αυτοψιών ήταν 142.

Η κάτω βόλτα ξεκίνησε από το 2011, όταν καταργήθηκε κάθε ειδική αποζημίωση ως κίνητρο λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, ενίοτε και επικίνδυνων. Η στέλεχωσή του δε όλα αυτά τα χρόνια προέκυπτε κατά κανόνα από αποσπάσεις και ουδέποτε έγινε πράξη η ιδρυτική πρόβλεψη για 78 θέσεις προσωπικού ώστε να λειτουργήσει ως εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.
Αντίθετα, το 2014, με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, υποβιβάστηκε από ειδική γραμματεία το 2009 και ενσωματώθηκε ως παρακλάδι στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ).
Σήμερα ο αριθμός των επιθεωρητών για τη Νότια Ελλάδα έχει μειωθεί στους 11 και για τη Βόρεια Ελλάδα στους 4. Ταυτόχρονα ουδεμία πρόνοια υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών μετά την εκπνοή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013). Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (inspectorate) είχε υποστηριχθεί χρηματοδοτικά και από το προηγούμενο πρόγραμμα (ΕΠΠΕΡ 2000-2006).

Πηγή ρύπανσης μονάδες επεξεργασίας συσσωρευτών μολύβδου, ελαστικών

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του ΣΠΔΕΜ, στο κεφάλαιο όπου απαριθμούνται οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κατά το 2015 φαίνεται ότι παγιώνεται το ποιοτικό εύρημα των περιβαλλοντικών ελέγχων και προηγούμενων ετών. Αυτό συνδέεται με τη στρεβλή ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων χωρίς κανόνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος και απειλών για τη δημόσια υγεία.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για τους ελέγχους σε ιδιωτικές εταιρείες που ανακυκλώνουν χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου (όπως π.χ. μπαταρίες αυτοκινήτων): "Από τη διαδικασία αυτή ανακτάται ο μόλυβδος, ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε διάφορες δραστηριότητες (παραγωγή μολυβδόφυλλων, σωλήνων, σκαγιών κ.λπ.). Διαπιστώθηκαν και αυτή τη χρονιά περιβαλλοντικές παραβάσεις σε όλες τις εταιρείες που ελέγχθηκαν και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμων.
Σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η αποθήκευση των παραγόμενων επικινδύνων στερεών αποβλήτων (μολυβδούχες σκωρίες) με μη σύννομο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στις περιοχές όπου λειτουργούν οι μονάδες με κίνδυνο της δημόσιας υγείας".
Οι έλεγχοι σε μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών οχημάτων και σε διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής έδειξαν πολυετή συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμένων ελαστικών οχημάτων, χωρίς να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία. Το αποτέλεσμα είναι να "δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λόγω των πιθανών πυρκαγιών και της δημιουργίας εστίας εκκόλαψης εντόμων. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται αφενός με τη δυσκολία ανακύκλωσης των ελαστικών και αφετέρου με την περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης των παραγόμενων κόκκων ελαστικού στη χώρα μας".

Πλήθος παραβάσεων στα Άνω Λιόσια

Οι επιθεωρήσεις στον ΧΥΤΑ Φυλής, στον αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων και στο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), το οποίο παραλαμβάνει κάθε μήνα 15.000 τόννους σύμμεικτων αποβλήτων, ανέδειξαν... έντονη και επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα. Ήτοι: διαφυγή στραγγισμάτων στο έδαφος και πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων, πλημμελή διάθεση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων που προκύπτουν από τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων, ελλιπή διαχείριση ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΕΜΑΚ και έλλειψη περιβαλλοντικής αδείας λειτουργίας του.
Επιπλέον σε στεγασμένη αποθήκη παρέμενε η τέφρα που είχε προκύψει από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα κατά τα παλαιότερα έτη, παρόλο που έπρεπε να είχε απομακρυνθεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης.
Οι επιθεωρητές επισημαίνουν ότι πολλά από τα προϊόντα του ΕΜΑΚ δεν αξιοποιούνται, αλλά θάβονται στον ΧΥΤΑ, ακυρώνοντας στην πράξη, εν μέρει, τον σκοπό ύπαρξης του εργοστασίου. Και αυτό γιατί το παραγόμενο «compost» δεν μπορεί να διατεθεί για γενική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφού παράγεται από επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων (δηλαδή τα οργανικά απορρίμματα δεν έχουν συλλεγεί εξ αρχής χωριστά από τα άλλα οικιακά απορρίμματα). Έως τώρα χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη των λοιπών απορριμμάτων του ΧΥΤΑ.

Παρανομίες χρυσοθήρων στη Χαλκιδική

Πέραν του πλήθους των παραβάσεων -ο αριθμός τους ξεπερνάει τον αριθμό 21- που εντόπισαν οι επιθεωρητές ύστερα από αυτοψία στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Κασσάνδρας (“Αυγή” της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου 2015), στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι πρέπει να επανεξεταστούν και να τροποποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν το 2011. Ακόμη εστιάζουν στην ανάγκη διαρκούς και επαρκούς παρακολούθησης και έλεγχου των δραστηριοτήτων.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι "διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με πλημμελή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς επίσης έλλειψη σωστής ταξινόμησης της επικινδυνότητας των παραγόμενων προϊόντων που είναι απαραίτητη ώστε να τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκδόθηκαν οι σχετικές Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης και τον Δεκέμβριο του 2015 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ. Παράλληλα κατά το 2015 διενεργήθηκαν δύο προκαταρκτικές εξετάσεις σε εκτέλεση σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών: η μία αφορούσε τη διερεύνηση καταγγελίας πολιτών σχετικά με θέματα τήρησης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και η άλλη την κατασκευή δασικού δρόμου".
ΠΗΓΗ:  http://www.avgi.gr/article/10810/8010536/dramatike-syrriknose-tou-somatos-ton-epitheoreton-periballontos-kai-ton-elenchon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου