Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την εγγραφή στο Μητρώο ΑποβλήτωνΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.
Επίσης, παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης και η ισχύουσα νομοθεσία (http://wrm.ypeka.gr/libraryCategory).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗMA
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.
Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:
Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας.
Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν1 ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν2) απόβλητα από τρίτους.
Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

ΠΗΓΗ: http://myota.gr/index.php/recycle/9911-28


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου