Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Η αλήθεια για το λατομείο του Μουσαμά.Με την από 14/11/2016 σύμβαση, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχ
είρισης Επιχειρησιακού  Προγράμματος  (ΕΥΔΕΠ)  ανετέθη  στην  Εταιρία  ENVI  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ε.Π.Ε.  (ENVI  Ε.Π.Ε.),  η  υλοποίηση  του  Υποέργου  11  «Σύμβουλος  υποστήριξης  του  ΕΔΣΝΑ  στην  σύνταξη  σχεδίου  αποκατάστασης  &  αξιοποίησης  των  εξοφλημένων  ανενεργών  λατομείων  –  μεταλλείων  (ΕΑΛΜ)  Αττικής  σε  συνέργεια  με  τις  προβλεπόμενες  δομές  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  του  ΠΕΣΔΑ  Αττικής»  της  Πράξης  «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020 / ΕΤΠΑ
» (MIS: 5000415). 

Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη το λατομείο του Μουσαμά περιλαμβάνεται στους 22 κατάλληλους χώρους  εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ)   της περιφέρειας Αττικής  που δύνανται να υποδεχτούν  δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της αποκατάστασης/αξιοποιησης τους.
Το ερώτημα είναι: πρέπει το λατομείο του Μουσαμά να είναι ένας από τους 22 κατάλληλους χώρους  των εξοφλημένων ανενεργών   λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ)   της περιφέρειας Αττικής  που δύνανται να υποδεχτούν  δομές διαχείρισης; Ναι ή όχι;

Πρέπει το κίνημα να διεκδικήσει την εξαίρεση του συγκεκριμένου λατομείου που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό (Ζωφριά) και γειτνιάζει με τους δήμους Πετρούπολης και Καματερού από τους υπό εξέταση χώρους; Ναι ή όχι; 
Επειδή ακούγονται διάφορα ας το ξεκαθαρίσουμε.
Προσωπικά ποτέ δεν είπα ποτέ και πουθενά πως το λατομείο θα γίνει ΧΥΤΑ.
 Αυτό που είπα και εξακολουθώ να υποστηρίζω είναι πως το λατομείο του Μουσαμά θα πρέπει να ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ από τους υπό εξέταση χώρους. Τελεία -παύλα.

 Θωμάς του Εμμανουήλ Μπιζάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου