Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ : φέρτε στο περιφερειακό συμβούλιο την επέκταση της Β Φάσης και την WATT .
Με επιστολή του προς το τμήμα συλλογικών οργάνων της περιφέρειας Αττικής και τον πρόεδρο του περ. συμβουλίου κ. Θ. Σχινά , το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ζητά να συζητηθούν στο περιφερειακό συμβούλιο οι ΜΠΕ της τροποποίησης της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής» (επέκταση β΄ φάσης ΧΥΤΑ Φυλής),  και του έργου: «Τροποποίηση υφιστάμενου ΚΔΑΥ και επέκτασή του με μονάδα βιολογικής επεξεργασίας για βιοξήρανση στερεών απορριμμάτων και παραγωγή-τυποποίησης SRF/RDF», της εταιρείας WATT ΑΕ.


Ολόκληρη η επιστολή εδώ :


Προς
Το τμήμα συλλογικών οργάνων της περιφέρειας Αττικής
Υπόψη του προέδρου του περ. συμβουλίου κ. Θ. Σχινά

Κοινοποίηση: περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρ. Δούρου

Θέμα: αίτημα συζήτησης στο περιφερειακό συμβούλιο, των ΜΠΕ
·      της τροποποίησης της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής» (επέκταση β΄ φάσης ΧΥΤΑ Φυλής)
·      του έργου: «Τροποποίηση υφιστάμενου ΚΔΑΥ και επέκτασή του με μονάδα βιολογικής επεξεργασίας για βιοξήρανση στερεών απορριμμάτων και παραγωγή-τυποποίησης SRF/RDF», της εταιρείας WATT ΑΕ

Κύριε πρόεδρε,

από τις 3/10/2016 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ του δεύτερου από τα αναφερόμενα έργα. Αν και έχει παρέλθει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιφερειακό συμβούλιο δεν έχει συζητήσει και δεν έχει γνωμοδοτήσει για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ. Στο μεταξύ, στις 8/4/2017, δημοσιοποιήθηκε η ΜΠΕ του πρώτου έργου -χωρίς να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση-, η οποία περιλαμβάνει επέκταση των ορίων της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και αύξηση της χωρητικότητάς της, μέσω εκβάθυνσης.

Θεωρούμε ότι και τα δύο σχεδιαζόμενα έργα θα επηρεάσουν καθοριστικά -προς το χειρότερο- τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής και θα διαιωνίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας, εξαιτίας της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής.

Για το λόγο αυτό και ανεξάρτητα από τη διαδικασία που επιλέχθηκε για τη ΜΠΕ του πρώτου έργου -δημοσιοποίηση και όχι δημόσια διαβούλευση-, την οποία δεν κατανοούμε, σας παρακαλούμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη των προσεχών συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου τη συζήτηση των ΜΠΕ των έργων της επέκτασης της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της WATT ΑΕ, στην ΟΕΔΑ Φυλής.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017


Με τιμή
Τάσος Κεφαλάς
για το Δυτικό μέτωποΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου