Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Με τροπολογία βρέθηκαν τα χρήματα για το «Βοήθεια στο Σπίτι»Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο
Τροπολογία που στόχο έχει τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την απρόσκοπτη και ουσιαστική υλοποίηση του ως άνω προγράμματος αρχικά έως 31.12.2015., αλλά και για το 2016, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις που ενσωματώθηκαν στην τροπολογία προκύπτει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΑΚΑΓΕ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών και από το ΙΚΑ. Πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους, το πρόγραμμα για να συνεχιστεί απαιτούνται επιπλέον δαπάνη ύψους 5 εκατ. ευρώ. Αυτή επιμερίζεται ως εξής: α) Από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), 2,7 εκατ. ευρώ. β) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 300 χιλ ευρώ. γ) Από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών,1,2 εκατ. ευρώ. δ) Από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 800 χιλ. ευρώ. Επίσης, για το 2016 η χρηματοδότηση για τη συνέχιση του προγράμματος θα προέλθει από τις εξής πηγές: α) Από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), έως 40 εκατ ευρώ. β)Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , έως 5 εκατ. ευρώ. γ) Από την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), έως 14 εκατ ευρώ. δ) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, έως 1 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζεται στην τροπολογία παρατείνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως τις 31.12.2106 και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στο πρόγραμμα αυτό. Όμως οι συμβάσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Στην ίδια τροπολογία, δίνεται παράταση από την 1.1.2016 έως και 30.6.2016, στο πρόγραμμα που αφορά τις «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Το πρόγραμμα αυτό, θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος τους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εργασίας. Με άλλη διάταξη, δίνεται το δικαίωμα σε όσους καταλαμβάνουν θέσεις προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, να επιλέξουν είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, στην οποία διορίζονται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης που κατείχαν, πριν από το διορισμό τους. Η επιλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως και δύο μήνες, μετά από την κοινοποίηση του διορισμού. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως Πρόεδροι, οι υπάλληλοι και λειτουργοί στα ΚΚΠ επιστρέφουν αυτοδικαίως στη θέση, που κατείχαν πριν το διορισμό τους, εφόσον είναι κενή. Εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν. Στην τροπολογία, υπάρχει ξεχωριστή διάταξη για τη χρηματοδότηση των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος από την 1.12.2015 έως 29.02.2016. Επίσης, επιχειρείται να ρυθμιστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος, το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι παρακρατούνται οι πιστώσεις που αφορούν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα από δήμους που θέλουν έτσι να καλύψουν διάφορες οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές, τονίζεται ότι αυτές δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου