Θέμα αξιοπιστίας και επάρκειας των στοιχείων για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και, ως εκ τούτου, έλλειμμα εγκυρότητας τόσο στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσο και στην παρακολούθηση τήρησης των νομικά δεσμευτικών στόχων βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας εγείρει η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση των Απορριμμάτων.

Ως... πηγή του κακού η Πρωτοβουλία εντοπίζει την απουσία αξιόπιστων μελετών για τη σύνθεση των αστικών αποβλήτων (ποσοστά οργανικών, χαρτιού, πλαστικών, μετάλλων, γυαλιού κ.ά). Όπως επισημαίνει, μετά την επεξεργασία των δεδομένων που έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, τα στοιχεία για τη σύνθεση των αστικών αποβλήτων βασίζονται κυρίως σε εκτιμήσεις των φορέων διαχείρισης (ΦΟΣΔΑ) των 39 ΧΥΤΑ της επικράτειας και αντλούνται από προϋπάρχουσες μελέτες, ενώ σπανίως αποτελούν προϊόν πρωτογενούς έρευνας πεδίου.
Ελλείψει του παραπάνω προαπαιτούμενου η εκτίμηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών που διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι μόνο ποσοτική και διόλου αξιόπιστη. Η Πρωτοβουλία εστιάζει στα υλικά συσκευασίας (το περιεχόμενο κυρίως του μπλε κάδου), όπου ο υπολογισμός των παραγόμενων ποσοτήτων στηρίζεται σε μπαγιάτικη μελέτη του 2001 αλλά και... εξαφανισμένη (πιθανολογείται ότι καταστράφηκε το 2008 από πυρκαγιά στο κτήριο επί της Πατησίων όπου στεγάζονται το ΠΕΡΠΑ και η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων) και άρα δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Η Πρωτοβουλία εκφράζει την πεποίθηση ότι βασική πηγή εκτίμησης των παραγόμενων ποσοτήτων αποτελούν οι ετήσιες δηλώσεις των ιδιωτών - παραγωγών και εισαγωγέων που υποβάλλουν στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης της ανακύκλωσης συσκευασιών, χωρίς "να έχει δημοσιοποιηθεί κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης". Παρατηρεί ακόμη ότι οι παραγωγοί έχουν κάθε λόγο να παρουσιάζουν υποεκτιμημένες τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς στη βάση αυτή υπολογίζονται οι εισφορές τους στο σύστημα της ανακύκλωσης.
"Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης είναι προφανή, λειτουργούν σαν πρόσθετη τροχοπέδη στην προσπάθεια ριζικής αναθεώρησης του συστήματος ανακύκλωσης και πρέπει να ξεπεραστούν άμεσα" καταλήγει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ και προτείνει:
* Να εκπονηθεί μια επικαιροποιημένη και αξιόπιστη μελέτη για τη σύνθεση των Αστικών Αποβλήτων Α, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με ενιαία εργαλεία και μεθοδολογία, αλλά και να αναζητηθεί η μελέτη του 2001 από τους μελετητές (κάποιο αντίγραφο θα υπάρχει), να δημοσιοποιηθεί και να αξιολογηθεί αν έχει να συνεισφέρει κάτι σήμερα.
* Να δημοσιοποιηθούν, αν υπάρχουν, οι προβλέψεις της μελέτης του 2001 για την εξέλιξη των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στο όποιο βάθος χρόνου, όπως και να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των παραγωγών και η μεθοδολογία της επεξεργασίας τους, μαζί με τις εκτιμήσεις του ΕΟΑΝ, τουλάχιστον για τα έτη 2007 - 2015, που τεκμηριώνουν τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Λ.ΣΤ.
 http://www.avgi.gr/article/6168702/anakuklosi-sta-koutourou