Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

(Καταγραφή- Ανάλυση) Τι σημαίνουν οι παρατηρήσεις των υπ. Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για τον ΠΕΣΔΑ Αττικής; του Θωμά Μπιζά.Στα μέσα του προηγούμενου Μαΐου οι αρμόδιες διευθύνσεις των υπουργείων εσωτερικών και περιβάλλοντος έστειλαν στον ΕΔΣΝΑ τις παρατηρήσεις τους για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ  χωρίς την απαραίτητη γνωμάτευση  επί της απόφασης του Δ.Σ  για την 2η αναθεώρηση.
Η γνωμάτευση και οι  παρατηρήσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 31 Ν.4342/2015 που ορίζει πως «Το ΠΕΣΔΑ  εγκρίνεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
Πρακτικά αυτό σημαίνει  πως το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει την μελέτη αναθεώρησης χωρίς να έχει ληφθεί πρώτα  η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων διευθύνσεων.  Το  ΠΕΣΔΑ  εγκρίνεται  με  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  αφού ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις . Δείτε σχετικά : Διευκρινήσεις για τη διαδικασία έγκρισης των ΠΕΣΔΑ
Σε ότι αφορά το ΠΕΣΔΑ Αττικής θα πρέπει να πούμε πως  παρατηρήσεις από τα δυο υπουργεία διατυπώνονται για δεύτερη φορά. Η  πρώτη ήταν  τον Σεπτέμβριο του 2015 όπου υπήρχαν και πάλι συστάσεις  και επισημάνσεις για την ασάφεια του σχεδίου. Δείτε σχετικά :   2015_09_30_ΥΠΕΣ_γνωμοδότηση για αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/284149418/2015-09-30-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A3-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-pdf"Αττικής.pdf και 2015_10_07_ΥΠΕΕ_τμήμα διαχείρισης στερεών HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/284149529/2015-10-07-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%95-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf"αποβλήτων_εισήγησηHYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/284149529/2015-10-07-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%95-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf" για αναθεώρηση HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/284149529/2015-10-07-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%95-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf"ΠΕΣΔΑ.pdf .

Σε αυτή την φάση της διαδικασίας όπου ετοιμάζεται η ΣΜΠΕ και η τελική συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και  από τα  μέσα του προηγούμενου Μαΐου,  οι αρμόδιες διευθύνσεις των υπουργείων έστειλαν εκ νέου παρατηρήσεις στον ΕΔΣΝΑ .  Δείτε σχετικά :  του ΥΠΕΝ 2016_05_12_ΥΠΕΝ_τμήμα διαχείρισης στερεών HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/314078185/2016-05-12-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf"αποβλήτων_εισήγησηHYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/314078185/2016-05-12-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf" για αναθεώρηση HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/314078185/2016-05-12-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-pdf"ΠΕΣΔΑ.pdf και του ΥΠΕΣ 2016_05_16_ΥΠΕΣ_γνωμοδότηση για αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ HYPERLINK "https://www.scribd.com/doc/314078048/2016-05-16-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A3-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-pdf"Αττικής.pdf
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι πως οι υπηρεσίες έστειλαν παρατηρήσεις και δεν έστειλαν γνώμη  όπως ορίζει η διαδικασία.
 Ο λόγος είναι πως «το υποβληθέν ΠΕΣΔΑ εξακολουθεί να εμπεριέχει ασάφειες και αοριστίες» και πως «Η μελέτη του ΠΕΣΔΑ,  χρήζει συμπλήρωσης - τροποποίησης».
Οι αρμόδιες διευθύνσεις  λοιπόν  απευθύνονται ξανά προς τον ΕΔΣΝΑ ο οποίος θα  πρέπει να επανεξετάσει το όλο ζήτημα.  Εδώ μένει να διευκρινιστεί πως και με ποια διαδικασία ο ΕΔΣΝΑ θα επανεξετάσει το ζήτημα,  αν και η λογική λέει πως θα χρειαστεί νέα απόφαση της  Ε.Ε και νέα απόφαση του  Δ.Σ. 
Το παράδοξο εδώ είναι πως η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνήλθε και ενέκρινε το ΠΕΣΔΑ στις 26/5/2016 χωρίς να συζητήσει καν τις παρατηρήσεις των διευθύνσεων  των υπουργείων που είχαν ήδη σταλεί 10 μέρες νωρίτερα  από τις 15/5/20116. 
Σημασία έχει τώρα πως ο ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου το σχέδιο παίρνοντας υπ όψη τις παρατηρήσεις των διευθύνσεων και κάνοντας τις απαραίτητες προσθήκες και διορθώσεις.
 Αυτή βέβαια είναι μια σαφώς θετική εξέλιξη.
Αυτό που μπορεί από κάποιους να θεωρηθεί γραφειοκρατική εμπλοκή ή  παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο  κλπ ,  ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να διορθωθούν πολλά από τα κακώς κείμενα και να υιοθετηθούν  σοβαρές προτάσεις και παρατηρήσεις που ακούστηκαν κατά την διάρκεια της διαβούλευσης και απερρίφθησαν χωρίς συζήτηση από αυτούς  που χειρίστηκαν την υπόθεση του ΠΕΣΔΑ  και την οδήγησαν  σε ναυάγιο.
Τι ασάφειες διαπιστώνονται
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε  τις βασικότερες από τις παρατηρήσεις των διευθύνσεων  για να δούμε τι επισημαίνουν  και αν υπάρχουν ακόμα δυνατότητες να διορθωθούν τα πράγματα.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΥΤ
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του υπουργείου περιβάλλοντος :
«Υπάρχει μια γενική αναφορά για το προβλεπόμενο δίκτυο χώρων υγειονομικής ταφής δεν αποτυπώνεται ούτε το πλήθος , ούτε η δυναμικότητα αυτών και δεδομένου ότι όπως  φαίνεται δρομολογείται το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤ  Φυλής , δεν διαφαίνεται πως θα εξυπηρετηθεί η περιφέρεια για την διάθεση των συμμείκτων. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι υπερτοπικού-διαδημοτικού  χαρακτήρα ως εκ τούτου θα έπρεπε να προσδιορίζονται στον ΠΕΣΔΑ όπως άλλωστε είχαμε επισημάνει και στο (ε) σχετικό».
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του υπουργείου εσωτερικών :
«Ως προς το δίκτυο ΧΥΤ , αυτό θα πρέπει να εξειδικευτεί κάτι που επισημαίνεται άλλωστε και από την ομάδα εργασίας στο υπόμνημα της στη «Συμπλήρωση της μελέτης 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής -1ο Παραδοτέο» η οποία πρότεινε στον Οδικό Χάρτη για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ , την συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων χωροθέτησης των προβλεπόμενων υποδομών και κατ αντιστοιχία εξειδίκευση του δικτύου ΧΥΤ και στόχο να προσδιοριστούν ο αριθμός και οι θέσεις των ΧΥΤ , ο εξυπηρετούμενος ανά μονάδα πληθυσμός , να διαστασιολογηθούν , να κοστολογηθούν και να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν. Θεωρούμε επίσης ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ».
Δεν νομίζω πως χρειάζονται  περαιτέρω ανάλυση οι παρατηρήσεις  και των δυο υπουργείων: Χωρίς την συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων χωροθέτησης των προβλεπόμενων υποδομών ΧΥΤ  και χωρίς να υπάρχει ο αριθμός και οι θέσεις των ΧΥΤ  δεν μπορεί να εγκριθεί ΣΜΠΕ. Τόσο απλά.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΑ
Ας δούμε τι περιλαμβάνει η πρόταση για τις ΜΕΑ που χαρακτηρίζουν οι διευθύνσεις των υπουργείων ασαφή:
Λέει η απόφαση του ΕΔΣΝΑ:
Ανάπτυξη δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων για την κάλυψη των προβλεπόμενων ποσοτήτων με την αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Λιοσίων έως και τους 350.000 tn ετησίως και τη δημιουργία νέων μονάδων συνολικής δυναμικότητας έως 650.000 tn ετησίως.
Το δίκτυο των νέων μονάδων σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της εγγύτητας στους χώρους παραγωγής, την ισόρροπη αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών και κριτήρια οικονομίας κλίμακας ως ακολούθως:
Ι. Μία ή Δύο Μονάδες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών συνολικής δυναμικότητας έως 260.000 tn ετησίως.  Οι Μονάδες θα χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένους χώρους για την κατασκευή κεντρικών Σ.Μ.Α.  Σημείωση δική μου: ( εδώ μιλάμε για τις ΜΕΑ στον Ελαιώνα και την ΜΕΑ στο Γουδή που όμως δεν ξέρουμε αν θα είναι μία ή δύο!)
ΙΙ. Μία Μονάδα στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς δυναμικότητας έως 180.000 tn ετησίως.  Η Μονάδα θα χωροθετηθεί κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένο χώρο για την κατασκευή κεντρικού Σ.Μ.Α. Σημείωση δική μου: (μιλάμε για την μετατροπή του ΣΜΑ Σχιστού σε ΜΕΑ 180.000 tn).
ΙΙΙ. Μία Μονάδα στην νότια Αττική, δυναμικότητας έως 150.000 tn ετησίως. Σημείωση δική μου:  ( στην πράξη δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη πρόταση εδώ, παρά μόνο μια γενική αναφορά για το νότιο τομέα).
ΙV. Μία Μονάδα στην Βόρειο-Ανατολική Αττική, δυναμικότητας έως 60.000 tn ετησίως, που προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής
Δηλαδή με εξαίρεση το ΕΜΑΚ Φυλής που επεκτείνεται η δυναμικότητα του από τους 250.000 tn στους 350.000 tn,  την ΜΕΑ Γραμματικού που μειώνεται η δυναμικότητα της από τους 125.000 tn στους 60.000 tn  και το ΣΜΑ Σχιστού που μετατρέπεται σε ΜΕΑ 180.000 tn, οι ΜΕΑ Κεντρικού και Νότιου τομέα είναι στον αέρα.
Θα πρέπει να περιληφθούν στην μελέτη κατάλληλα διαγράμματα με τις ροές (ισοζύγια μάζας) των ρευμάτων προς τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και θα πρέπει να διευκρινιστεί η απαιτούμενη δυναμικότητα δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτων λέει στις παρατηρήσεις της η διεύθυνση του εσωτερικών.
Δεν νομίζουμε πως χρειάζονται άλλα σχόλια,  ούτε για το ασαφές ούτε για το άδικο της πρότασης.
Συνεπώς και στο ζήτημα του δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων (ΜΕΑ) οι παρατηρήσεις των δυο διευθύνσεων είναι απολύτως λογικές.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα των βιομηχανικών αποβλήτων .
Ενώ  στο σχέδιο της αναθεώρησης λέει πως απαιτείται η κατασκευή ΧΥΤ επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών  της περιφέρειας Αττικής σε υψηλής καταλληλότητας εξαντλημένο λατομείο – μεταλλείο, δεν προβλέπεται ούτε η δυναμικότητα του χώρου ούτε βέβαια ο ίδιος ο χώρος  στο υποβληθέν σχέδιο. Και αυτός ο χώρος θα προκύψει από μελέτη στο μέλλον..
  Στο κείμενο της διεύθυνσης του υπ. Περιβάλλοντος αναφέρεται χαρακτηριστικά: με βάση τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις , το σχέδιο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων της περιφέρειας κρίνεται ως αόριστο.
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ
Εδώ πλέον  ξεπερνιούνται τα όρια και της κοινής λογικής. Από τους 130.000 tn ΒΑΑ που προβλέπεται να επεξεργάζονται στην "πρώτη φάση", οι 100.000 tn θα επεξεργάζονται στο ΕΜΑΚ Φυλής! Τόσο αποκεντρωμένα!
Λέει ο ΕΔΣΝΑ:
"Γίνεται πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοαποβλήτων της «πρώτης  φάσης» του ΠΕΣΔΑ συνολικής δυναμικότητας 130.000 tn που κατανέμονται ως εξής :  Μετατροπή της μιας εκ των τριών γραμμών επεξεργασίας οργανικών του ΕΜΑΚ σε γραμμή επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ, δυναμικότητας ~ 100.000 tn/ ετησίως.    
 Μία Μονάδα στο Δήμο Μεγαρέων, δυναμικότητας 10.000 tn ετησίως (με δυνατότητα επέκτασης)
Μία Μονάδα στην Βόρειο-ανατολική Αττική, δυναμικότητας 20.000 tn ετησίως, που προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής ως τμήμα της αντίστοιχης ΜΕΑ".
Βεβαίως όπως αναφέρεται και στις παρατηρήσεις του υπ. Περιβάλλοντος «δεν υπάρχει σχετική εξειδίκευση για το πλήρες δίκτυο το οποίο αφορά την «δεύτερη φάση»  και θα προέλθει από την αξιολόγηση των ΤΣΔΑ».
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Αναφέρει χαρακτηριστικά η διεύθυνση του υπ .Περιβάλλοντος :  «προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου Πράσινων σημείων , ενός τουλάχιστον ανά Δήμο , όμως αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης η υλοποίηση υπερτοπικών ή / και περισσότερων πράσινων σημείων στους μεγάλους Δήμους».
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η εξειδίκευση των μέτρων και των δράσεων κρίνεται μερική, με συνέπεια να μην δίνεται σαφής εικόνα της συνολικής διαχείρισης των ΑΣΑ στην περιφέρεια. Αυτό έχει ως επακόλουθο , εκτός των άλλων , την δυσκολία προσέγγισης του συνολικού κόστους διαχείρισης. 
ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔσΠ
Η διεύθυνση του υπ Περιβάλλοντος τονίζει πως : «Ενώ στις πολιτικές του ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνεται και η καθιέρωση χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε 4 ρεύματα , χαρτί , γυαλί, μέταλλα και πλαστικό , στην σελ. 51 της απόφασης αναφέρεται και ειδικότερα για τα υλικά συσκευασίας , η καθιέρωση χωριστής συλλογής τριών τουλάχιστον ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, λοιπά ανακυκλώσιμα συσκευασιών ) στην Περιφέρεια Αττικής . Σημειώνεται ότι στο ΕΣΔΑ προβλέπεται η χωριστή συλλογή και η καθιέρωση τουλάχιστον τεσσάρων ρευμάτων υλικών».
Σημείωση:
 Οι παρατηρήσεις των διευθύνσεων δεν αφορούν μόνο το σχεδιαστικό κομμάτι και το κομμάτι των εγκαταστάσεων.  Επέλεξα να αναφερθώ μόνο σε αυτά για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος της ασάφειας του σχεδίου. Άλλωστε οι παρατηρήσεις των διευθύνσεων επισυνάπτονται  και μπορεί όποιος θέλει να τις διαβάσει ολόκληρες.
Συμπέρασμα:
 Οι επισημάνσεις που κάνουν οι αρμόδιες διευθύνσεις είχαν γίνει και από το σύνολο των συμμετεχόντων στην διαδικασία της διαβούλευσης όμως οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το ζήτημα επέμεναν να μην ακούν  κανένα. Το γιατί έγινε αυτό,  χωρά πολλές ερμηνείες αλλά δεν είναι της στιγμής να το συζητήσουμε .
Τώρα σημασία  έχει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα και να μην χαθεί η μεγάλη ευκαιρία της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.
Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον,  περιέχουν  και προτάσεις  για νέες Διαχειριστικές Ενότητες και  προτάσεις για την Φυλή , για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης , πρότασεις για δημοτικά  ΣΕΔ κλπ. 
Υπάρχουν προτάσεις  αν υιοθετηθουν θα ανοίξει ο δρόμος  στην περιφέρεια Αττικής για την αποκεντρωμένη διαχείριση με δημόσιο χαρακτήρα .
Η  Δύναμη  Ζωής , η  Ρένα Δούρου, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας στο Δ.Σ και την Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ πρέπει τώρα να επανεξετάσουν την στάση τους και να δουν το ζήτημα απορρίπτοντας τις κουτοπόνηρες θεωρίες περί πολιτικού κόστους και δημιουργικής ασάφειας που μας οδήγησαν σε αδιέξοδα.  
ΥΓ για να βλογάμε και τα γένια μας. Στην τοποθέτηση μου στην επιτροπή διαβούλευσης της περιφέρειας στις 18/10/2015  έλεγα :" Η γνώμη μου είναι πως στο  ΠΕΣΔΑ  τα μεγάλα έργα όπως οι ΧΥΤΥ και οι ΜΕΑ θα πρέπει να είναι ονοματισμένα και με σχετικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους"...
Εμείς τα λέγαμε και εμείς τα ακούγαμε.. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω...  όπως λένε και οι γραφές.
Καματερό 5/6/2016 
Θωμάς Μπιζάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου