Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ! ανέβαλαν την συνεδρίαση γιατί θυμήθηκαν πως σήμερα είναι προγραμματισμένη εκδήλωση για την μέρα της μουσικής !Οι διοικούντες στο δήμο της Φυλής μόλις είδαν  τα ζόρια με το κάλεσμα της επιτροπής ενάντια στον ΧΥΤΑ Φυλής για παρέμβαση στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο,  ανέβαλαν την συνεδρίαση γιατί θυμήθηκαν πως σήμερα είναι προγραμματισμένη εκδήλωση για την  ημέρα της μουσικής !
Άντε τώρα να δούμε τώρα ποιο  μεσημέρι θα καλέσουν το δημοτικό συμβούλιο και τι κόλπο θα σκαρφιστούν να αποφύγουν τους ενοχλητικούς.  

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ..
ΘΕΜΑ : « Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΣΧΕΤ. :  Η με  αριθ. πρωτ. : 31380/17-6-2016  πρόσκλησή μας.
            
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  σύμφωνα με τις οποίες :
«9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επι­τρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρό­εδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι αναβάλλουμε την τακτική για 21/6/2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  διότι εκ παραδρομής, δεν συνδυάστηκε το γεγονός ότι η ημερομηνία του Δ.Σ. συμπίπτει με την προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής.

Θα ακολουθήσει έκδοση νέας ημερήσιας διάταξης.
                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ  ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου