Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κατέθεσε σήμερα αιτήσεις για να συζητηθεί στα δημοτικά συμβούλια Φυλής και Αγίων Αναργύρων -Καματερού το θέμα του λατομείου Μουσαμά.ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας

Φυλή, 26.6.2017

Προς
το δημοτικό συμβούλιο δήμου

Κοινοποίηση:
·         κ. δήμαρχο
·         μέλη δημοτικού συμβουλίου

Θέμα: Αίτημα σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε/Κυρία  πρόεδρε,

όπως ίσως γνωρίζετε, η περιφέρεια Αττικής έχει αναθέσει την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής». Το αντικείμενο αυτής της υπηρεσίας είναι να διερευνηθεί ποια ΕΑΛΜ μπορούν να υποδεχτούν -και ποιες συγκεκριμένα- δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων.


Από το 3ο παραδοτέο της σχετικής μελέτης (το οποίο σας επισυνάπτουμε) προκύπτει πως -και πάλι- το «ενδιαφέρον» στρέφεται, κυρίως, σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Ανάμεσά τους, εξέχουσα θέση έχει το λατομείο Μουσαμά, το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Φυλής, σε επαφή με τον οικισμό της Ζωφριάς και σε άμεση γειτνίαση με πολλές άλλες κατοικημένες περιοχές των δήμων Φυλής, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Για το συγκεκριμένο ανενεργό λατομείο, η μελέτη εκτιμά ότι μπορεί να «φιλοξενήσει» δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα: χώρους τελικής διάθεσης υπολειμμάτων από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων (ΧΥΤΥ) ή από την επεξεργασία αδρανών υλικών (ΧΥΤΥ ΑΕΚΚ) και (ή) μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών (ΜΕΑ ΑΕΚΚ). Σας υπενθυμίζουμε πως το εν λόγω λατομείο, με το άρθρο 33 του ν. 3164/2003, εγκρίθηκε ως κατάλληλη θέση για την υποδοχή υπολειμμάτων από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων.

Η υλοποίηση μιας τέτοιας επιλογής, σε συνδυασμό με τη γενική απραξία ως προς το στόχο της αποκεντρωμένης, ήπιας διαχείρισης των αποβλήτων, θα επισφραγίσει το σημερινό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου η Δυτική Αττική αποτελεί τον αποκλειστικό υποδοχέα του συνόλου, σχεδόν, των αποβλήτων της Αττικής. Ταυτόχρονα, θα επιβεβαιώσει ότι είναι κενή περιεχομένου η ρητορική για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, ρητορική που εκπορεύεται από πάρα πολλές πλευρές. Εκτός αν αποκέντρωση και αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής θεωρείται η μεταφορά του ΧΥΤΑ από τη σημερινή θέση στο λατομείο Μουσαμά.

Κύριε/Κυρία πρόεδρε,

θεωρούμε κοινό τόπο την εκτίμηση ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για τη ζωή και την υγεία των πολιτών των περιοχών που επηρεάζονται άμεσα. Επιπλέον, είναι μια κακή εξέλιξη και για το συνολικότερο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής, αφού ενισχύει το συγκεντρωτισμό και υποβαθμίζει την ανάγκη δραστικής στροφής σε δράσεις πρόληψης, προδιαλογής και ανάκτησης, με δίκαια και ισομερή κατανομή των όποιων βαρών, στο σύνολο των περιοχών - παραγωγών σκουπιδιών της Αττικής. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι και το δημοτικό σας συμβούλιο οφείλει να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και να ζητήσει την εξαίρεση του συγκεκριμένου χώρου, από τους χώρους που προορίζονται να δεχτούν δομές διαχείρισης αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, η γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ σας ζητά να ενημερώσετε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και να φέρετε άμεσα το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, προτού τα αρμόδια όργανα του ΕΔΣΝΑ προχωρήσουν στην απόφαση για τις τελικές χωροθετήσεις.


Με τιμή

για τη γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Κεφαλάς Τάσος
Κουρνιώτης Χρήστος
Λουμιώτης Κώστας
Μαράκη Βάσω
Μπιζάς Θωμάς
Σακούτης Νίκος
Τζιάκα Μαρία - Κατερίνα
Φωτεινάκης Κώστας
Φωτοπούλου Αντωνία
Φώτου Ρούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου