Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και η κίνηση πολιτών ECOELEUSIS ζητούν την σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλίας για τους ΧΥΤΑ (Η αίτηση)ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας

ECOELEUSIS
Κίνηση πολιτών

Μάνδρα, 26.6.2017

Προς
το δημοτικό συμβούλιο δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Κοινοποίηση:
·         κ. δήμαρχο
·         μέλη δημοτικού συμβουλίου

Θέμα: Αίτημα σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρία  πρόεδρε,

όπως ίσως γνωρίζετε, η περιφέρεια Αττικής έχει αναθέσει την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής». Το αντικείμενο αυτής της υπηρεσίας είναι να διερευνηθεί ποια ΕΑΛΜ μπορούν να υποδεχτούν -και ποιες συγκεκριμένα- δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων.


Από το 3ο παραδοτέο της σχετικής μελέτης προκύπτει πως -και πάλι- το «ενδιαφέρον» στρέφεται, κυρίως, σε χώρους της Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση «των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών της Αττικής». Ανάμεσά τους, εξέχουσα θέση έχουν:
1)        Το εξαντλημένο και ανενεργό μεταλλείο βωξίτη στην θέση Μελετάνι, το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας μέσα σε δάσος και δασικές εκτάσεις. Έχει ογκομετρηθεί στα 2.080.000 m3 και υποδεικνύεται από την μελέτη ως κατάλληλος υποδοχέας για ΧΥΤΥ[1] ή ΧΥΤΕΑ[2] ή ΜΕΑΕΕΚ[3] και ΧΥΤΑΕΚΚ[4].
2)        Το εξαντλημένο και ανενεργό λατομείο «ΤΙΤΑΝ Μάνδρας» το οποίο βρίσκεται στα Διοικητικά όρια της Μάνδρας μέσα σε δάσος και δασικές εκτάσεις, σε γειτνίαση με τους οικισμούς Μακρυά Άμμος και Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας καθώς πολύ κοντά στην περιοχή Μπλόκο του Δήμου Ελευσίνας. Έχει ογκομετρηθεί στα 2.500.000 m3 και υποδεικνύεται από την μελέτη ως κατάλληλος υποδοχέας για ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ ή ΜΕΑΕΕΚ και ΧΥΤΑΕΚΚ.
3)        το λατομείο Μουσαμά, το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Φυλής, σε επαφή με τον οικισμό της Ζωφριάς και σε άμεση γειτνίαση με πολλές άλλες κατοικημένες περιοχές των δήμων Φυλής, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Έχει ογκομετρηθεί στα 11.900.000 m3 και προτείνεται από την μελέτη για ΧΥΤΥ ή ΜΕΑΕΚΚ και ΧΥΤΑΕΚΚ
Η υλοποίηση αυτών των επιλογών, σε συνδυασμό με τη γενική απραξία ως προς το στόχο της αποκεντρωμένης, ήπιας διαχείρισης των αποβλήτων, θα επισφραγίσει το σημερινό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου η Δυτική Αττική αποτελεί τον αποκλειστικό υποδοχέα του συνόλου, σχεδόν, των αποβλήτων της Αττικής. Ταυτόχρονα, θα επιβεβαιώσει ότι είναι κενή περιεχομένου η ρητορική για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, ρητορική που εκπορεύεται από πάρα πολλές πλευρές. Εκτός αν αποκέντρωση και αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής θεωρείται η μεταφορά του ΧΥΤΑ από τη σημερινή θέση στα υπόλοιπα εξαντλημένα Λατομεία της Δυτικής Αττικής.

Κύριε πρόεδρε,

θεωρούμε κοινό τόπο την εκτίμηση ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για τη ζωή και την υγεία των πολιτών των περιοχών που επηρεάζονται άμεσα. Επιπλέον, είναι μια κακή εξέλιξη και για το συνολικότερο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής, αφού ενισχύει το συγκεντρωτισμό και υποβαθμίζει την ανάγκη δραστικής στροφής σε δράσεις πρόληψης, προδιαλογής και ανάκτησης, με δίκαια και ισομερή κατανομή των όποιων βαρών, στο σύνολο των περιοχών - παραγωγών σκουπιδιών της Αττικής. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι και το δημοτικό σας συμβούλιο οφείλει να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και να ζητήσει την εξαίρεση των συγκεκριμένων χώρων, από τους χώρους που προορίζονται να δεχτούν δομές διαχείρισης αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, η γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ σας ζητά να ενημερώσετε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να φέρετε άμεσα το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, προτού τα αρμόδια όργανα του ΕΔΣΝΑ προχωρήσουν στην απόφαση για τις τελικές χωροθετήσεις.


Με τιμή

για τη γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Κεφαλάς Τάσος


για την κίνηση πολιτών ECOELEUSIS

Ηρακλής Μπέκας
Χρήστος Χρηστάκης

     
Επικοινωνία:
mail:             oxi.xyta.filis@gmail.com - ecoeleusis@gmail.com
τηλέφωνα:  6942984299 - 6977180196


[1] ΧΥΤΥ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων επεξεργασίας 
[2] ΧΥΤΕΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
[3] ΜΕΑΕΚΚ: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων
[4] ΧΥΤΑΕΚΚ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου