Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τι απαντά η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ στις παρατηρήσεις των υπουργείων για τον ΠΕΣΔΑ;


Η απόφαση αφορά τις παρατηρήσεις των υπουργείων εσωτερικών και περιβάλλοντος για την ασάφεια και την αοριστία του ΠΕΣΔΑ.
 Η Ε.Ε συζήτησε το ζήτημα που προέκυψε με την άρνηση των υπουργείων να γνωμοδοτήσουν αλλά  να περιοριστούν  μόνο σε  παρατηρήσεις και έστειλε στα υπουργεία τις δικές της διευκρινήσεις.
 Από την απόφαση της Ε.Ε προκύπτει πως η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ δείχνει να επιμένει   στην ασάφεια σε ότι αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ . Στην απόφαση της Ε.Ε για τις παρατηρήσεις των υπουργείων δεν υπάρχει καμιά επιπλέον διευκρίνιση ούτε για τους νέους ΧΥΤΥ , ούτε για τις μονάδες επεξεργασίας.

Για τις μονάδες επεξεργασίας ο ΕΔΣΝΑ επιμένει στην αναβάθμιση και επέκταση του ΕΜΑΚσε 350.000  tn/y ενώ εξακολουθεί να είναι ασαφής σε ότι αφορά τις μονάδες του κεντρικού τομέα που δεν ονοματίζει το που θα γίνουν και βέβαια για την  μονάδα  της νοτιοανατολικής Αττικής που δεν προσδιορίζει επίσης.
 Απλά λένε πως θα γίνουν στον κεντρικό τομέα  δυο μονάδες και όχι μια με δυο μονάδες.. 
Συγκεκριμένα η απόφαση λέει:
Για τις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων περιλαμβάνονται τα εξής:
I. Το ΕΜΑΚ Λιοσίων (αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του έως και τους 350.000 tn/y)
II. Δύο ΜΕΑ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δυναμικότητας 260.000 tn/y (περίπου 130.000 tn/y έκαστη) στην Ανατολική και Δυτική πλευρά του τομέα αντίστοιχα. Οι Μονάδες θα χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένους χώρους για την κατασκευή κεντρικών Σ.Μ.Α. Η ακριβής δυναμικότητα κάθε Μονάδας θα καθοριστεί μετά την οριστική χωροθέτηση αυτών.
III. Μία ΜΕΑ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς δυναμικότητας έως 180.000 tn/y. Η Μονάδα θα χωροθετηθεί κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένο χώρο για την κατασκευή κεντρικού Σ.Μ.Α.
IV. Μία ΜΕΑ στην νότια Αττική, δυναμικότητας έως 150.000 tn/y.
V. Μία ΜΕΑ στην Βόρειο-ανατολική Αττική, δυναμικότητας έως 60.000 tn/y, που προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής

Σε ότι αφορά τους ΧΥΤΥ:
Η απόφαση λέει πως «Το δίκτυο των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων και για τον σκοπό αυτό εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα εξοφλημένα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία της Αττικής. Επισημαίνουμε ότι η πρόταση για χρήση εξοφλημένων λατομείων μεταλλευτικών χώρων που εξετάζεται, για τελική διάθεση εμπεριέχει ήδη 3 λατομικούς χώρους Δ. Αττικής, Α. Αττικής που ήδη έχουν χωροθετηθεί με το ν. 3164/2003, τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες».
Παράλληλα εκτιμά πως   «Για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών ήδη λειτουργεί το Β΄κύταρρο Φυλής (30 μήνες υπόλοιπο)».


Ολόκληρη η απόφαση εδώ: https://drive.google.com/open?id=0Bzf-PhX_zKUEVDZrS05qcjRDQlU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου