Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗΣ !
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

Άρθρο 51
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑντώνηςΤρίτσης»». Όπου στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται «Φορέας Διαχείρισης» νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.
2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και εποπτεύεται απότον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Όλος ο νόμος εδώ : τα άρθρα για το Πάρκο είναι το 51 & 52 


https://drive.google.com/open?id=0Bzf-PhX_zKUETkhRU0hKSVZxVXc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου