Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Πήγασος»


19:47 | 01 Απρ. 2016
Την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πήγασος Εκδοτική, της Συστήματα Μικροϋπολογιστών Α.Ε. και της ΑΕΓΕΚ ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, η διοικούσα επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήρε την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Dionic ΔΙΟΝ AEBE.

Η σχετική απόφαση
Αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "DIONIC Α.Ε.Β.Ε.", από σήμερα 1 Απριλίου 2016, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2(δ) του Ν.3556/2007, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
Αναστέλλεται από σήμερα 1 Απριλίου 2016 η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών:
  • "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε." και "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από τις εν λόγω εταιρίες οι διατάξεις του Ν.3556/2007. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 των εν λόγω εταιριών, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2016, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών τους, στις οποίες διατυπώνεται «Αρνητική Γνώμη» και «Γνώμη με επιφύλαξη», αντίστοιχα.Οι οικονομικές εκθέσεις των εταιριών "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε." και "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε."  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ATHEX.
  • "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, καθώς κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 1.4.2016 ανακοίνωσής της, στην οποία αναφέρεται ότι δε θα υπάρξει δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, έως ότου η εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου