Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Τέσσερις οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΣΧΟΛΙΟ: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   ανέβασε το στόχο για ανακύκλωση απορριμμάτων στο 70% και όρισε το ανώτατο ποσοστό για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο 5%...
Θυμάμαι πως όταν συζητούσαμε τους στοχους του ΕΣΔΑ και  όταν λέγαμε  για ανακύκλωση στο 50% κάποιοι μα έλεγαν μαλάκες.. έτσι για την ιστορία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει την Τρίτη τέσσερις Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, κυρίως από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις απ' όπου προέρχεται το 8% των συνολικών απορριμμάτων στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚ, το συγκεκριμένο νομοθετικό πακέτο διαχείρισης απορριμμάτων είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μίας κυκλικής οικονομίας. Τα κύρια σημεία του Πακέτου αφορούν ενίσχυση των δεικτών ανακύκλωσης στην ΕΕ, τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα.
«Το πέρασμα από τη γραμμική οικονομία (όπου παράγουμε, καταναλώνουμε και δημιουργούμε απορρίμματα) στην κυκλική οικονομία (όπου μετά την κατανάλωση επαναχρησιμοποιούμε, συγκεντρώνουμε ή ανακυκλώνουμε κι επιδιορθώνουμε), προϋποθέτει υψηλότερους δείκτες ανακύκλωσης εντός της ΕΕ», τονίζεται.
Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων αποτελεί τη φθηνότερη και συνάμα πιο επιβλαβή πρακτική για το περιβάλλον και πιθανόν και την ανθρώπινη υγεία. Γι’ αυτό, υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητος ο περιορισμός της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε συνδυασμό με τη στροφή των πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων προς καλύτερες εναλλακτικές όπως η καύση απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και οι επιδιορθώσεις.
Ο περιορισμός της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων συνεπάγεται συνήθως την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Όσο λιγότερο μία χώρα θάβει τα απορρίμματα στο έδαφος, τόσο περισσότερο τείνει να ανακυκλώνει και συνεπώς να πλησιάζει το ιδεατό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση και τη συλλογή απορριμμάτων.
Από την άλλη πλευρά, παρόλο που η καύση απορριμμάτων είναι μία εναλλακτική πρακτική προτιμότερη από την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, η εκτεταμένη χρήση της πρώτης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανακύκλωσης. Σε κάποιες χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, γίνεται εκτεταμένη καύση απορριμμάτων, καθώς με αυτό τον τρόπο γίνεται κάποιου είδους διαχείριση των απορριμμάτων, παράγοντας ταυτόχρονα ενέργεια. Συνεπώς, αυτή η καινούργια νομοθεσία θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις πρακτικές αυτών των χωρών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως το 2030 τα κράτη-μέλη να έχουν φτάσει να ανακυκλώνουν το 65% των απορριμμάτων και να περιορίσουν την υγειονομική ταφή αυτών στο 10%. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέσπισε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους: ανέβασε το στόχο για ανακύκλωση απορριμμάτων στο 70% και όρισε το ανώτατο ποσοστό για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο 5%, δίνοντας εντούτοις περισσότερο χρόνο στις χώρες που χρειάζεται να δουλέψουν περισσότερο για να πετύχουν αυτό το στόχο.
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκφράσει την επόμενη Τρίτη τη θέση της για το νομοθετικό πακέτο διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο πακέτο συμπεριλαμβάνονται τέσσερις Οδηγίες για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, τον περιορισμό των απορριμμάτων, την ανακύκλωση των συσκευασιών, την απόσυρση οχημάτων, την ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών και την επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου