Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ των ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Με αφορμή την συζήτηση που άνοιξε μετά την απόφαση της Ε.Ε και του Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ για την 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και την εισαγωγή σε αυτήν του κεφαλαίου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ που μιλά για Προηγμένες Θερμικές Μεθόδους  Επεξεργασίας Αποβλήτων , χρήσιμο είναι να ξεκαθαρίσουμε τι λέει και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκε από την σημερινή Κυβέρνηση με πράξη υπουργικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2015. 

Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)  και στο  κεφάλαιο ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  αναφέρεται  :
«Ανάκτηση Ενέργειας- Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων»  
«Οι έννοιες “Ανάκτηση Ενέργειας” και “Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων” στο ΕΣΔΑ ορίζονται ως οι πρακτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, οι οποίες βάσει βιολογικών ή/και χημικών διεργασιών παράγουν δευτερογενή αέρια ή υγρά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Τέτοιες πρακτικές ενδεικτικά είναι: η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ, η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας αποδόμησης, η παραγωγή βιο-ντίζελ από απόβλητα έλαια κ.α. Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δευτερογενών στερεών καυσίμων όπως η καύση, η αεριοποίηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma κ.α. θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό. Ως εκ τούτου τεχνικές που παράγουν RDF/ SRF δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων καθότι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν προς ανακύκλωση. Τα δευτερογενή καύσιμα ορίζονται ως καύσιμα που προκύπτουν έπειτα από επεξεργασία αποβλήτων». ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ

Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Οι Θερμικές Μέθοδοι  Επεξεργασίας Αποβλήτων θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό (ΕΣΔΑ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου