Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Η συνοπτική περιγραφή του νέου ΠΕΣΔΑ (2η αναθεώρηση) .Σχόλιο : παρουσιάζουμε μια συνοπτική περιγραφή του νέου ΠΕΣΔΑ έτσι όπως παρουσιάζεται   στην υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ που  δόθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην δημοσιότητα . Εμείς  μέσα  από  antilogos.blogspot.gr αλλά και παλαιότερα από το andi-drasi.blogspot.gr  ,  έχουμε καταγράψει  τις θέσεις και τις διαφωνίες μας με το νέο ΠΕΣΔΑ. Το http://anntilogos.blogspot.gr/  θα προσπαθήσει να παρουσιάσει  τον διάλογο που ελπίζουμε πως θα υπάρξει σε αυτό το τελευταίο στάδιο της συζήτησης πριν την  οριστική έγκριση  του νέου ΠΕΣΔΑ. 

Συνοπτικά, ο προτεινόμενος για το 2020 σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας  Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
Καθιέρωση χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε 4 ρεύματα, χαρτί, γυαλί, μέταλλα και
πλαστικό και επιπλέον των βιοαποβλήτων
Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ
Επεξεργασία   των βιοαποβλήτων θα γίνεται σε 3 κεντρικές (δυναμικότητας 130.000 τόνων/έτος)   και σε ορισμένες αποκεντρωμένες μικρές σχετικά μονάδες κομποστοποίησης (δυναμικότητας 200.000 τόνων/έτος) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των δήμων. Οι εναλλακτικές (ως προς την  χωροθέτηση) μικρές αυτές μονάδες είναι υπό διερεύνηση, περαιτέρω σχεδιασμό και διαδημοτικές  «ζυμώσεις», και οσονούπω θα επιλεγούν οι τελικές βέλτιστες χωροθετήσεις, κάποιες εκ των  οποίων στις εξεταζόμενες ΜΕΑ που αναπτύσσονται στη συνέχεια.
Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών (ΣΕΔ) για την επίτευξη των στόχων και κατά προτεραιότητα στοχευμένες ενέργειες στους μεγάλους παραγωγούς και τις νησιωτικές περιοχές
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών για την επαρκή κάλυψη της Περιφέρειας και ανάπτυξη νέων ή επέκταση της δυναμικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου των ογκωδών και σε συνέργεια με τα πράσινα σημεία,
Για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης προτείνεται επέκταση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής καθώς επίσης και δημιουργία υποδομής συλλογής των εν λόγω ρευμάτων στα Πράσινα
Σημεία του κάθε Δήμου, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΣΕΔ
Αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ιλύων αστικού τύπου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ένταξη σ’ αυτό ποσοτήτων ιλύος που προέρχονται από μικρές ΕΕΛ αστικών και ΕΕΛ τουριστικών και βιομηχανικών μονάδων
Για τα ΟΤΚΖ προτείνεται ανάπτυξη μονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσμα
τεμαχισμού ΟΤΚΖ και επέκταση δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος   τεμαχισμού για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας
Ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εντός των υγειονομικών μονάδων και ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εκτός των υγειονομικών μονάδων
Νέες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται μονάδες, στα   νησιά της 1ης Δ.Ε. της περιφέρειας, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας και ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης των λατομικών χώρων της περιφέρειας Αττικής
Επανεξέταση της σκοπιμότητας και επανασχεδιασμός της λειτουργίας των υφιστάμενων και υπό κατασκευή ΣΜΑ καθώς και των προταθέντων από τα ΤΣΔ,
Ανάπτυξη   δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων. Πιο συγκεκριμένα:
Ι. μία ή Δύο Μονάδες στην περιοχή της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών συνολικής
δυναμικότητας έως 260.000tn ετησίως.
ΙΙ. μία Μονάδα στην περιοχή της ΠΕ Πειραιώς έως 180.000tn ετησίως
ΙΙΙ. μία Μονάδα στην νότια Αττική έως 150.000tn ετησίως
ΙV. μία Μονάδα στην Βόρειο‐ανατολική Αττική δυναμικότητας έως 60.000tn ετησίως, που
προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής.
V. Αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Λιοσίων έως 350.000tn
ετησίως (ανεξάρτητα με τους 100.000tn βιοαποβλήτων).
Ανάπτυξη εφαρμογών του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α κατά προτεραιότητα στα πλαίσια σχεδίων αποκατάστασης των ανενεργών λατομικών χώρων της Περιφέρειας σε συνέργεια με δράσεις της διαχείρισης ΑΕΚΚ
Αξιοποίηση της ενεργοβόρου εγχώριας βιομηχανίας (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία κ.λπ.) για την απορρόφηση των παραγόμενων εναλλακτικών καυσίμων και διερεύνηση δυνατοτήτων σε υποδομές συνεπεξεργασίας /συναποτέφρωσης
Αντιμετώπιση   άμεσων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση της χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ή/και χώρων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003)
Δημιουργία   δικτύου  νέων Χ.Υ.Τ.Υ. για την κάλυψη των μεσο‐μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας).
Για την οριστική χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας του σημείου 12 κατά προτεραιότητα τα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία
Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης του και ενεργοποίηση του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων
Κατασκευή δύο μικρών Χ.Υ.Τ.Υ. 2ης Δ.Ε. (Κύθηρα και Αντικύθηρα)
Κατασκευή ιδιωτικών ΧΥΤ για την εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των παραγωγών μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικών απόβλητων
Υποχρέωση των ΒΙΟΠΑ και ΒΙΠΕ της Περιφέρειας να χωροθετήσουν ΧΥΤ εντός των ορίων τους, μέχρι το 2020
Κατασκευή ΧΥΤ μη επικίνδυνων Β.Α. σε έκταση εντός των γηπέδων του νέου δικτύου ΧΥΤ αστικών
Αποτέφρωση οργανικών, μη επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν
Κατασκευή   δικτύου   ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας εξαντλημένα Λατομεία – μεταλλεία, όπως και κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ ΑΣΑ της 2ης Δ.Ε.
Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης αμιαντούχων αποβλήτων κατά προτεραιότητα μέσω της
αξιοποίησης των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ
Διευθέτηση «ιστορικά» αποθηκευμένων αποβλήτων
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση
Υποστήριξη της Καινοτομίας
Συνέργεια Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα και δράσεις
της Περιφέρειας Αττικής
‐ συνέργεια με το πρόγραμμα αποκατάστασης ανενεργών λατομείων
‐ συνέργεια με το πρόγραμμα αναδάσωσης των ορεινών όγκων
‐ συνέργεια με το πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας
‐ συνέργεια με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Αττικής (RIS)
Αποκατάσταση   ΧΑΔΑ.

1 σχόλιο: