Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπ. Συμβoύλια
Η ασκούσα καθήκοντα Γεν. Γραμ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατιτκής προκήρηξε εκλογές την 13η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη, για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η εκλογή θα διεξαχθεί στα Δημοτικά Καταστήματα των Ο.Τ.Α. αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (εκτός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά) και η ψηφοφορία θα αρχίσει την 8η πρωινή ώρα και θα τελειώσει την 5η μεσημβρινή ώρα.
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας οι φάκελοι με αγγελιοφόρο, θα μεταφερθούν στις εφορευτικές επιτροπές των εδρών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δηλαδή :
1. Στο Δήμο Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76) οι των Δήμων αρμοδιότητας Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Στο Δήμο Περιστερίου (Πλατεία Δημοκρατίας) οι των Δήμων αρμοδιότητας Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Στο Δήμο Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα) οι των Δήμων αρμοδιότητας Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Στο Δήμο Χαλανδρίου (Αγ. Γεωργίου 30) οι των Δήμων αρμοδιότητας Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5. Στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη 10) οι των Δήμων της Ν. Πειραιά.
6. Στον Δήμο Αχαρνών (Ιθάκης 12) οι των Δήμων της Ανατολικής Αττικής.
7. Στον Δήμο Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια) οι των Δήμων της Δυτικής Αττικής.

 http://myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/37-2010-07-19-11-11-22/9286-eklogypasy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου