Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Πως μερικές (προσωπικές) απόψεις πού αφορούν την Θερμική επεξεργασία των αποβλήτων (καύση) και κατατίθενται εκ των υστέρων , γίνονται ΠΕΣΔΑ Αττικής !!Για να κατεβάσετε την υπ' αριθμ. 84/2016 Απόφαση Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. πατήστε εδώ.

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης  της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ στις 23/7/2016 (αριθμός απόφασης 84-2016)
Θέμα: Έγκριση 2ης Αναθεώρησης  του Περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής .
Η πρόεδρος κάλεσε το μέλος της Ε.Ε  κ Ιατρού να εισηγηθεί το σχέδιο απόφασης .
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης (ο κ Ιατρού)  ζήτησε να προσθέσει τις προσωπικές του εκτιμήσεις  και ανέφερε ότι :

1)      «Στο σχέδιο απόφασης πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον κεφάλαιο με τίτλο Υποστήριξη της Καινοτομίας και στο κεφάλαιο με τίτλο Συνέργειες Σχεδιασμού πρέπει ακολούθως να προστεθεί παράγραφος με τίτλο Συνέργειες με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής RIS-3 ως ακολούθως:».
2)      A.  Στις καθαρές τεχνολογίες παραγωγής (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων), στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανακύκλωση αποβλήτων και κατασκευαστικών υλικών, στην ανάπτυξη εφαρμογών των ανακτημένων υλικών, και σε τεχνολογίες όπως:
3)      ·       Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων
4)      ·       Αερόβιες βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας
5)      ·       Προηγμένες Θερμικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων
6)      ·       Μέθοδοι αδρανοποίησης επικίνδυνων ρύπων
7)      ·       Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων αποδεκτών
8)      ·       Προηγμένες προσεγγίσεις μηχανικής ανακύκλωσης
9)      ·       Προηγμένες μέθοδοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης"

Ω του θαύματος ! τις  προσωπικές  απόψεις του κ. Ιατρού που κατατέθηκαν μετά  την ολοκλήρωση της παρουσίασης στην Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ ,  τις διαβάζουμε σήμερα  στην ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ Αττικής !! 

4.7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Για την επίτευξη των στόχων του, το ΠΕΣΔΑ υποστηρίζει παντός τύπου δράσεις τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας στο σύνολο των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων (πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση) με έμφαση να δίδεται
Στις καθαρές τεχνολογίες παραγωγής (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων), στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στην ανακύκλωση αποβλήτων και κατασκευαστικών υλικών, στην ανάπτυξη
εφαρμογών των ανακτημένων υλικών, και σε τεχνολογίες όπως:
o Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων
o Αερόβιες βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας
o Προηγμένες Θερμικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων
o Μέθοδοι αδρανοποίησης επικίνδυνων ρύπων
o Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων αποδεκτών
o Προηγμένες προσεγγίσεις μηχανικής ανακύκλωσης
o Προηγμένες μέθοδοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης

ΣΧΟΛΙΟ : αυτό το πράγμα  θέλει και σχόλιο; Θωμάς Μπιζάς  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου