Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Διαφοροποίηση της ΠΕΔΑ από την ΚΕΔΕ στο θέμα των μελετών του ΕΔΣΝΑ
Εντονη αντιπαράθεση και σκληροί, διάλογοι ανταλλάγησαν στο σημερινό Δ.Σ, της ΠΕΔΑ παρουσία και της αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ κας Μπιζά και του κ. Πατούλη, αλλά και των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ. Αντικείμενο της συζήτησης η αιφνιδιαστική απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ να παραχωρήσει τις μελέτες διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής.
Ο λόγος της παραχώρησης είναι καθαρά τεχνικός, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν διαθέτει επάρκεια καταρτισμένου προσωπικού έτσι ώστε να εκτελέσει τις απαραίτητες μελέτες εντός των προθεσμιών, για να μην χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ .

Η έλλειψη ενημέρωσης όμως και διαλόγου και η αιφνιδιαστική απόφαση με αμφισβητούμενη πλειοψηφία 3 σε σύνολο 7 μελών της Ε.Ε. σε συνδυασμό με το το γενικό σκηνικό που υπάρχει στην αντιπαράθεση ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ για τις αρμοδιότητες, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα.
Σημαντικό στοιχείο της υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι στον ΕΔΣΝΑ υπάρχει η συμμετοχή των δήμων ενώ στην Περιφέρεια όχι.
(Άρθρο 21 Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Παρ2. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) ορίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής και εκπροσωπούν τους δήμους).
Η ΠΕΔΑ κρατώντας τις ισορροπίες μεταξύ πολιτικής και αναγκαιότητας και ύστερα από ένα συμβούλιο έντονης αντιπαράθεσης σημειώνει μεν ότι πάγια θέση της ΠΕΔ Αττικής είναι η  Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της Αττικής να αναλάβει εξολοκλήρου την αρμοδιότητα  της διαχείρισης των απορριμμάτων, αναφέρει δε ότι αντιλαμβάνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποσκοπεί στο να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος για την έγκριση των απαραίτητων μελετών. και ότι η απόφαση ελήφθη υπό την πίεση της άμεσης αξιολόγησης κατά σειρά προτεραιότητας των προτάσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Στην ανακοίνωσή της η ΠΕΔΑ δεν παραλείπει να επιτεθεί και στον κ. Πατούλη που με ανακοινώσεις προσπάθησε να προκαταλάβει την θέση της ΠΕΔΑ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΠΕΔΑ έχει ως εξής:
Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. και αφού συζήτησε για το θέμα του ρόλου των Δήμων και της Περιφέρειας στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, καθώς και της διασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων των σχετικών μεγάλων έργων από το ΕΣΠΑ και μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ. Νίκου Σαράντη, κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:
 «Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Επείγει η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης και υλοποίησης των  σχεδιασμών Δήμων και Περιφέρειας. Γιατί οι διαθέσιμοι πόροι χρηματοδότησης για το σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, αν και σημαντικοί σαν μέγεθος, υπολείπονται των μεγάλων αναγκών που δημιουργεί η πραγματικότητα.
Στην Αττική πλησιάζουμε επιτέλους  στην ολοκλήρωση  της  ριζικής αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Απαιτείται λοιπόν να προχωρήσουμε όλοι μαζί, Δήμοι και Περιφέρεια, με συνεννόηση, διάλογο, συνεργασία και συναντίληψη προς όφελος των πολιτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Διαφορετικά οι Δήμοι και οι πολίτες της Αττικής θα βρεθούν μπροστά σε μεγάλα προβλήματα.
 Ειδικότερα σήμερα εκείνο που προέχει για μας τους Δήμους της Αττικής είναι η κατοχύρωση για την Αττική των πόρων που η δική μας περιοχή χρειάζεται ώστε ο σχεδιασμός του  ΠΕΣΔΑ και των  Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων Διαχείρισης πάνω στις αρχές της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, της δημιουργίας μικρών αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων,  να μην μείνουν στα χαρτιά.
Η απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη μεταφορά της επικαιροποίησης, έγκρισης και θεώρησης μελετών  για 3 έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια αν και προβληματική στη διαδικασία αντιλαμβανόμαστε ότι αποσκοπεί στο να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος για την έγκριση των απαραίτητων μελετών. Ελήφθη υπό την πίεση της άμεσης αξιολόγησης κατά σειρά προτεραιότητας των προτάσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και στηρίζουμε επί της ουσίας αυτή την αναγκαιότητα  επίσπευσης . Διχαστικές λογικές και κινήσεις εντυπωσιασμού την ώρα που δήμοι και Περιφέρεια διεκδικούν πόρους του ΕΣΠΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο πλαίσιο μιας δύσκολης και ανταγωνιστικής διαδικασίας, δεν εξυπηρετούν την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Στην ουσία υπονομεύουν τα συμφέροντα των πολιτών της Αττικής που έχουν δικαίωμα σε μια νέα σύγχρονη, οικονομικά βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία διαχείριση των απορριμμάτων. Ιδιαίτερα για τη στάση της ΚΕΔΕ επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Κεντρική Ένωση τοποθετείται πριν την αρμόδια ΠΕΔ σε πλήρη αντίθεση με τη στάση μη ανάμιξης που ακολούθησε σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων που πρόσφατα απασχόλησαν άλλες Περιφέρειες.
Σταθερός γνώμονας της ΠΕΔ Αττικής είναι η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα. Με δεδομένη την ανάγκη ταχείας διασφάλισης της χρηματοδότησης των μεγάλων έργων, προτείνουμε την δέσμευση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ για ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας εντός του Σεπτεμβρίου.
Πάγια θέση της ΠΕΔ Αττικής είναι η  Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της Αττικής να αναλάβει εξολοκλήρου την αρμοδιότητα  της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό ακριβώς είχαμε υποστηρίξει και κατά τη διαβούλευση για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση νέο θεσμικό πλαίσιο.
Επαναλαμβάνουμε την στήριξη μας στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων και στις βασικές φιλικές προς το περιβάλλον και ωφέλιμες για τους κατοίκους της Αττικής κατευθύνσεις του. Η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του αυριανού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής είναι για μας αδιαπραγμάτευτη, όπως και ο δημόσιος χαρακτήρας του.  Ζητάμε την ενίσχυση του ΕΣΔΝΑ με προσωπικό ώστε να μην δημιουργείται ανάγκη προσφυγής σε βοήθεια από ιδιώτες. Η αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων όπως επιτάσσει ο Εθνικός Σχεδιασμός (ΕΣΔΑ) αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, στην οποία οι 66 δήμοι της Αττικής θα ανταποκριθούν με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και με κατοχύρωση του αποκεντρωμένου και δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης».
ΠΗΓΗ : https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2299485209018165639#editor/target=post;postID=6329856573034514459

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου